Nacházíte se zde: Knihovna Němčice

           

    Knihovna má nové webové stránky:

    https://obecnemcice.knihovna.cz/ 

 

 

 

 

              Knihovna se nachází v budově Obecní úřadu

 

                Knihovnice:       Marta Nevřalová

 

              Otevírací doba:        úterý 15:00 - 19:00

 

                       e-mail:        knihovnanemcice@email.cz

 

                 Zřizovatel:        Obecní úřad Němčice

 

Osvědčení o absolvování 80 hodin Knihovnického kurzu

pro knihovnici Martu Nevřalovou